Абонемент - Крио-терапия (камни), 30 минут на 10 посещ.

9450,00
р.