Абонемент - Крио-терапия (камни), 60 минут на 5 посещ.

9025,00
р.